Home / Speelgoed / Constructie

Stapelen leidt tot bouwen. Bouwen is constructief. Dit houdt in: stapje voor stapje wordt volgens plan doelgericht naar een resultaat toegewerkt. Constructies vereisen logisch denken(oorzaak en gevolg, doel en middel). Bij bouwen en construeren zijn kin- deren bezig met sorteren, meten, evenwicht en ruimtelijke oriëntatie (past het?). Dit zijn speelwaarden die ze nodig hebben bij het (latere) rekenen. U kunt dan denken aan duplo, bouw stenen, grote meccano o.i.d.


Voorbeelden van constructie speelgoed


Leen iedere 3 weken, 3 stuks speelgoed voor € 32,50 per jaar.