Home / Speelgoed / Thema boxen

De themakisten hebben als doel verschillende onderwerpen aan de orde te brengen en ter stimulering van ervaringen op te doen. Doelgroep is allerlei kinderen zowel gezonde als gehandicapte kinderen.

Als uw kind roept ik wil zakgeld of een dier zijn hier speciale boxen voor. Maar ook voor droevige dingen in het gin zijn er thema boxen. Te denken valt aan: overlijden, echtscheiding of gehandicapt kind.


Voorbeelden van thema boxen


Leen iedere 3 weken, 3 stuks speelgoed voor € 32,50 per jaar.